Digitálne technológie ovplyvnili množstvo odvetví v priemysle i medicíne a stomatológia nie je výnimkou. Celý svet prechádza z doby analógovej do doby digitálnej. Digitálna stomatológia znamená používanie zubných technológií alebo prístrojov, ktoré obsahujú digitálne alebo počítačom riadené komponenty na vykonávanie zubných procedúr namiesto mechanických.  Hlavným cieľom je zvýšiť efektivitu a presnosť dentálnych postupov a zároveň vytvoriť predvídateľný klinický výsledok, s ktorým bude pacient spokojný.

Intraorálny skener

Na našej klinike disponujeme scanerom od roku 2020. Nedávno nám pribudol ďalší.   Vďaka nim môžeme veľmi rýchlo skenovať všetky druhy povrchov, dutiny a ťažko prístupné oblasti s najvyššou presnosťou. Zabudnite na klasické odtlačkové lyžice s odtlačkovou hmotou, skenovanie zubov je omnoho príjemnejšie. Lekár pomocou malej hlavice skeneru presnými pohybmi prechádza zuby a okamžite vidí 3D obrázok vašich zubov v počítači. Skener používame najmä pri výrobe protetických prác (fazety, korunky, mostíky a implantátové korunky). Po obrúsení zuby naskenujeme , následne digitálny odtlačok odošleme jedným kliknutím do laboratória. Technik v počítači namodeluje zub, tak aby spĺňal požadované kritéria (farba,tvar) a nechá vyhotoviť 3D model. Ďalej ho využívame pri odobratí odtlačkov zubov na účely liečby neviditeľným strojčekom.

Digital smile design(DSD)

Je pracovný postup, ktorým robíme väčšie funkčné a estetické rekonštrukcie chrupu a úsmevu pacienta. Je založený na fotoprotokole a digitálnom plánovaní. Prináša nám jasné informácie čo môžeme v danom prípade dosiahnuť a čo budeme musieť pre požadovanú predstavu pacienta urobiť. Dopredu vieme pacientovi ukázať výsledok. Ak sa pre dané riešenie rozhodne, nečakajú ho žiadne nepríjemné prekvapenia. Našim cieľom je, aby sme umožnili vytvoriť úsmev, po ktorom pacient túži a zároveň rešpektovali funkčnosť a biológiu.

Autor: MUDr. Juraj Švarc