Stomatologická klinika Švarc bola založená v roku 2015.
Naša história sa však začala písať už v roku 1995, otvorením súkromnej zubnej ambulancie MUDr.Juraja Švarca st. v Pezinku. Popri otcovi postupne vyrástli v ambulancii jeho tri deti, ktoré ho nasledujú v tomto povolaní. Roky rodinnej praxe pomohli vytvoriť základy pre novú, väčšiu stomatologickú kliniku, kde pokračujú súrodenci Juraj ml., Branislav a Daniela spolu so svojimi partnermi a kolegami.